Openingstijden
De locatie is geopend vanaf het moment dat de school ‘uit’ is tot 18.00 uur. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur. In de vakanties is de opvang geopend van 7.00 tot 18.00 uur. 
Vakantiedagen
De BSO is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen. 
Er zijn 40 schoolweken en 12 vakantieweken. We volgen hierbij het vakantie-rooster van regio Zuid. 

Schoolvakanties
Voorjaarsvakantie 2022: van 26-2-2022 t/m 6-3-2022
Meivakantie 2022: van 23-4-2022 t/m 8-5-2022
Zomervakantie 2022: van 23-7-2022 t/m 4-9-2022
Herfstvakantie 2022: van 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 2022: van 24-12-2022 t/m 8-1-2023
 
BSO 't Veldmuisje (Kerkdriel)
Maire de Gierstraat 2
5331 XH  Kerkdriel
T 0418-633424
E info@t-veldmuisje.nl

KvK: 52579824
LRK-nummer BSO: 905527884
De GGD controleert de locaties. Daarover wordt een rapport geschreven. In het landelijk register kinderopvang (LRK) staan de inspectierapporten. Bekijk deze rapporten hier
Het pedagogische werkplan van deze locatie is nog niet beschikbaar. 

BSO 't Veldmuisje (Kerkdriel)

Vanaf September 2020 is er ook buitenschoolse opvang mogelijk op de locatie 't Knuffelhuske. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 
Team
Bauke
Hennie
Lisa
Impressie
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding