Visie

’t Veldmuisje: spelenderwijs de wereld ontdekken
Hoe speelt uw kind het liefst? Alleen of met anderen, binnen of buiten, ondernemend of juist iets terughoudender? Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld, en de manier waarop zij dat doen verschilt per kind. Bij kinderopvang ’t Veldmuisje respecteren we deze diversiteit niet alleen, we kijken er ook met veel plezier naar. Onze pedagogisch medewerkers hebben liefde voor het vak en stimuleren ieder kind om zich optimaal te ontwikkelen. Op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Veiligheid en vertrouwen / Toewijding en communicatie
U legt de verzorging en opvoeding van uw kind natuurlijk graag in goede handen. Daarbij kiest u voor mensen die deskundig zijn en zich betrokken voelen bij uw kind, mensen in wie u vertrouwen heeft. Om die reden staan toewijding bij de verzorging van uw kind, communicatie met ouders en het creëren van een vertrouwd en geborgen gevoel bij onze kinderopvang centraal.

Groepsverdeling
Op zowel onze locatie in Velddriel als onze locatie in Kerkdriel werken we met een babygroep en een peutergroep.
  • Op de babygroep vangen we kinderen op van 0 tot 2 jaar. Deze groep bestaat in Velddriel uit maximaal 8 kinderen en wordt dan begeleid door 2 pedagogisch medewerkers. In Kerkdriel bestaat deze groep uit maximaal 14 kinderen (waarvan maximaal 8 van nul jaar) en wordt dan begeleid door 3 pedagogisch medewerkers.
  • De peutergroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In beide groepen in Velddriel en Kerkdriel vangen we maximaal 14 kinderen op met 2 pedagogisch medewerkers. Uiteraard werken alle groepen vanuit dezelfde pedagogische visie en op basis van hetzelfde pedagogische beleidsplan.

Hoe zorgen we voor uw kinderen?
  • Kinderen verblijven in een groep met leeftijdsgenootjes en dat geeft kinderen een rustig en vertrouwd gevoel. 
  • Bieden van een structuur in de dag: waarin we zoveel mogelijk het eigen bedritueel van thuis volgen. 
  • Persoonlijke contactmomenten met uw kind om zelfstandig gedrag te stimuleren bij verschillende verzorgde activiteiten: tanden poetsen, wassen, aan- en uitkleden, luiers verschonen en naar het toilet gaan. 
  • Een vaste verzorgster voor baby’s tot 1 jaar, vaste pedagogisch medewerkers en vaste invalkrachten 
  • Ruimte voor individuele ontwikkeling. Spelenderwijs een leeromgeving te creëren waarin kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand krijgen op onze kinderdagopvang ook alle aandacht die zij nodig hebben.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding