Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat professionele, hoogwaardige kinderopvang meerwaarde heeft omdat dergelijke kinderopvang een positieve bijdrage levert aan een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen.

Voor dit soort kinderopvang zetten wij ons bij 't Veldmuisje dan ook elke dag met hart en ziel in. Op de pagina Over Ons lees je hoe we dat doen.
In die beschrijving vind je de belangrijkste aspecten van onze visie op kinderopvang terug.

Onze visie omvat echter ook een aantal componenten die niet direct in die beschrijving genoemd worden. Deze componenten bespreken we hieronder kort, onder andere omdat 't Veldmuisje op enkele van deze aspecten afwijkt van wat bij sommige collega-kinderopvangorganisaties gebruikelijk is.

Pedagogisch Beleid
Wij werken op basis van een in eigen huis ontwikkeld pedagogisch beleid waarin we de ons aansprekende aspsecten van een viertal stromingen hebben gecombineerd tot een eigen, unieke aanpak.

Liefdevol
Een goede kinderopvang is een liefdevolle opvang. Voor ons is dat zo'n vanzelfsprekendheid dat we vaak vergeten te vermelden dat bij
't Veldmuisje werkelijk alles begint met liefde voor kinderen en passie voor het vak.

Kwaliteit 
Als het om kinderen gaat moet het goed zijn. Nog zo'n vanzelfsprekenheid waar we elke dag naar leven, zodat we iedere dag Kinderopvang met de grote K van Kwaliteit leveren.

Gezonde start
Wij zijn overtuigd van het belang van een gezonde start en werken daarom samen met het Ki-Fit programma. Samen hebben we een aanpak ontwikkeld die kinderen van 0 tot 4 jaar een gezonde start biedt.Ontzorgen
Hoe prettig is het om als ouder zelf niets te hoeven verzorgen met betrekking tot de opvang van je kind? Bij 't Veldmuisje kun je dat ervaren, want wij ontzorgen je. Dat doen we door alles wat je kind tijdens de opvang nodig heeft te verzorgen. Zaken als voeding en luiers bijvoorbeeld kun je dus helemaal aan ons overlaten. Dat scheelt toch heel wat geregel, 'niet-vergeten-briefjes' en gesjouw!

All-in voor een vast bedrag
Iedere maand verrast worden door een rekening voor allerlei bijkomende kosten; dat past volgens ons niet bij 'ontzorgen' Daarom doen we niet aan bijkomende kosten. Bij 't Veldmuisje betaal je alleen het afgesproken bedrag (uurprijs maal aantal uren). Onze uurprijs is namelijk all-in.
Daar zit dus alles al in. Ja, dus ook de kosten van die extra luier of boterham, ook de kosten voor die leuke activiteit buiten de deur en ook de administratiekosten als je het type contract wijzigt. Kijk, dat is pas echt ontzorgen!
 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding