Ouders

Communicatie tussen jou/jullie ons
Als kinderopvangprofessionals lopen we gedurende de periode dat je kind door ons opgevangen wordt mee in de ontwikkeling, begeleiding en opvoeding van je kind. Omdat we onderdeel uitmaken van de 1e kring rondom het kind vinden we het belangrijk om voortdurend en laagdrempelig contact te houden. Contact over wat jouw kind beleeft en ontdekt en over hoe we samen je kind het beste kunnen helpen te groeien.

Groeien en ontwikkelen gaat niet zonder vallen en weer opstaan. In periodes dat het even niet zo gemakkelijk is, willen onze pedagogisch professionals, en zo nodig de pedagoog, altijd meedenken en ondersteunen. Om dat mogelijk te maken verwachten we dat ouders met ons delen hoe het met hun kind gaat.

Hoe houden we elkaar op de hoogte? Dat doen we op de volgende manieren:
  • Ten tijde van de inschrijving wisselen we bij het kennismakings- en intakgesprek flink wat informatie uit.
  • We houden je als ouder voortdurend op de hoogte via onze social media kanalen en via het ouderportaal KidsKonnect, want in dit online medium kunnen zowel jullie als wij notities maken over de dagelijkse gang van zaken en bijzonderheden.
  • Bij het wegbrengen en ophalen wisselen we ook informatie uit, waarbij we je kind het zoveel mogelijk zelf laten vertellen.
  • Indien nodig organiseren we een 10 minuten-gesprek.
  • Je kunt ons altijd aanspreken als je vragen hebt of iets wilt overleggen. De vaste pedagogisch professionals van de groep van je kind zijn daarbij je eerste aanspreekpunt. Indien nodig schuiven ook onze pedagoog of iemand van het management aan. Wij horen graag van je!

Oudercommissie
Naast de bovengenoemde communicatie over het individuele kind horen we ook graag van ouders wat ze van 't Veldmuisje vinden. Wat gaat er goed? Wat kunnen we nog verbeteren? Zijn er ideeën waar we zelf nog niet aan gedacht hebben? Bij 't Veldmuisje stroomlijnen we deze feedback via de oudercommissie.

Deze oudercommissie wordt gevormd door een aantal actieve ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van 't Veldmuisje. Zij behartigen de belangen van alle ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten van 't Veldmuisje. Omdat de oudercommissie het medezeggenschapsorgaan van 't Veldmuisje is, heeft deze commissie het wettelijke recht het management gevraagd en ongevraagd over allerlei verschillende beleidsonderwerpen te adviseren.

Wil je in contact komen met de oudercommissie of overweeg je om er deel van te gaan uitmaken? Mail dan rechtstreeks met deze commissie via: oc.tveldmuisje@gmail.com
De oudercommissie hoort graag van je!
 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding