Ouders

Wij vertellen u graag wat er speelt…
Communicatie met de ouders staat hoog in het vaandel bij ons. U vertrouwt uw kind toe aan onze zorg en samen met u dragen wij dan ook de verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw kind. Daarom vinden wij het van belang dat niet alleen de kinderen, maar ook u als ouder zich gehoord en thuis voelt in onze kinderopvang. Om die reden dragen wij zorg voor een goede informatie-uitwisseling tussen u en de pedagogisch medewerkers.

Hoe doen we dit?
  • Er vindt informatie-uitwisseling plaats via het intakegesprek en het kennismakingsgesprek.
  • Voor baby’s tot 1 jaar hanteren we een persoonlijk overdrachtsschriftje, waarin zowel u als de pedagogisch medewerker de dagelijkse gang van zaken en bijzonderheden over uw kind beschrijft.
  • Indien nodig houden we 15 minuten-gesprekken met onze ouders.
  • Organiseren we één keer per jaar een ouderavond.
  • Daarnaast zijn het nieuwsbulletin, de informatiekast in de hal en de haal- en brengmomenten uiteraard belangrijke communicatiemiddelen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Onze pedagogisch medewerkers en het management staan u graag te woord.

We horen graag van u!
We horen graag uw mening over ons kinderdagverblijf en vandaar dat onze kinderopvang een oudercommissie heeft. De oudercommissie wordt gevormd door een aantal actieve ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van 't Veldmuisje. Zij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten van 't Veldmuisje. De oudercommissie mag daarnaast het management (on)gevraagd adviseren ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen.
 
Mocht u vragen/opmerkingen hebben voor de oudercommissie of wilt u graag deel uit maken van de oudercommissie? Schroom dan niet en mail naar oc.tveldmuisje@gmail.com.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding