Ouderparticipatie

Wij vertellen u graag wat er speelt…
Communicatie met de ouders staat hoog in het vaandel bij ons. U vertrouwt uw kind toe aan onze zorg en samen met u dragen wij dan ook de verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw kind. Daarom vinden wij het van belang dat niet alleen de kinderen, maar ook u als ouder zich gehoord en thuis voelt in onze kinderopvang. Om die reden dragen wij zorg voor een goede informatie-uitwisseling tussen u en de pedagogisch medewerkers.

Hoe doen we dit?
  • Er vindt informatie-uitwisseling plaats via het intakegesprek en het kennismakingsgesprek.
  • Voor baby’s tot 1 jaar hanteren we een persoonlijk overdrachtsschriftje, waarin zowel u als de pedagogisch medewerker de dagelijkse gang van zaken en bijzonderheden over uw kind beschrijft.
  • Indien nodig houden we 15 minuten-gesprekken met onze ouders.
  • Organiseren we één keer per jaar een ouderavond.
  • Daarnaast zijn het nieuwsbulletin, de informatiekast in de hal en de haal- en brengmomenten uiteraard belangrijke communicatiemiddelen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Onze pedagogisch medewerkers en het management staan u graag te woord.

We horen graag van u!
We horen graag uw mening over ons kinderdagverblijf en vandaar dat onze kinderopvang een oudercommissie heeft. Hier kunt u terecht voor vragen, opmerkingen en ideeën. Wij nemen uw opmerkingen en suggesties graag mee om onze dienstverlening te verbeteren!
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding