Doelstellingen

Hoogste kwaliteit in kinderopvang
Wij streven naar de hoogste kwaliteit in kinderopvang. Wij werken niet vanuit één bestaande pedagogische visie. Wij combineren uitgangspunten uit verschillende stromingen die ons aanspreken. Dat begint uiteraard met de basis zoals die is bepaald in de Wet kinderopvang. De vier opvoedingsdoelen van professor Riksen-Walraven, zoals die ook geformuleerd zijn in de Wet kinderopvang, vormen hierbij ons uitgangspunt:
  • Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  • Gelegenheid bieden om zich de normen en waarden, de cultuur van een samenleving, eigen te maken
Deze pedagogische doelen zijn voor ieder kinderdagverblijf gelijk. Binnen onze kinderopvang spelen we op vele verschillende manier in op deze opvoedingsdoelen. 

Educatief programma KiKi 
Daarnaast werken wij met KiKi: een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar (voor- en vroegschoolse educatie). De beer KiKi is hierbij het speelkameraadje van de kinderen, en spelen staat in dit programma dan ook centraal. Aan de hand van thema's, die aansluiten bij de belevingswereld van baby's, dreumesen en peuters, besteden we aandacht aan de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding