Onze aanpak

Onze opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar is gebaseerd op vier uitgangspunten:

1: Veiligheid en geborgenheid
Veiligheid en geborgenheid zijn cruciaal. Wij voorzien daarin door:

Werken met kleine groepen
Beide kinderdagverblijven van ’t Veldmuisje werken met horizontale groepen:

- Babygroep: kinderen van 0 tot 2 jaar
Onze babygroepen bestaan uit maximaal 9 kinderen die worden begeleid door 2 pedagogisch professionals.

- Peutergroep: kinderen van 2 tot 4 jaar
Onze peutergroepen bestaan uit maximaal 15 kinderen die worden begeleid door 2 pedagogisch professionals.

Door deze indeling in kleine groepen die allemaal hun eigen vaste pedagogisch professionals en ruimte(s) hebben, ontstaat een kleinschalige opzet die geborgenheid biedt en overzichtelijkheid is.

Vaste, bekende medewerkers
Wij zorgen ervoor dat je kind met slechts enkele pedagogisch professionals te maken heeft zodat het zich veilig voelt bij hen. Natuurlijk hebben zij ook weleens een dagje vrij. Daarom hebben wij een eigen invalpool die bestaat uit een aantal vaste invalkrachten zodat ook dan jouw kleintje niet met voortdurend andere medewerkers wordt geconfronteerd.

2: Pedagogiek op niveau

Pedagogisch beleid
Uiteraard werken al onze kinderopvanggroepen vanuit dezelfde pedagogische visie en op basis van hetzelfde pedagogische beleidsplan. Wij hebben een eigen, unieke pedagogische visie gecreëerd waarin we ons aansprekende elementen uit verschillende pedagogische opvattingen hebben gecombineerd met ons streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit.
Wil je hier meer over lezen? Kijk dan bij Over Ons / Pedagogisch beleid of bezoek een van onze kinderdagverblijven, daar kun je als ouder ons pedagogisch beleidsplan inzien.

Pedagogisch programma
Op onze kinderdagverblijven werken we – net als op de voorscholen – met het programma Uk & Puk. De pop Puk speelt hierin een centrale rol en wordt al snel het speelkameraadje van jouw kind! Een heel fijn vriendje dat spelenderwijs spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en de eerste rekenprikkels stimuleert. Dat gaat allemaal heel geleidelijk op speelse wijze, dus op de manier die jouw kind het liefste heeft!

Pedagogische professionals
Onze pedagogisch professionals zijn goed opgeleid en zijn vaak al wat langer bij ons dienst. We beschikken dus over flink wat ervaren mensen in ons kinderdagverblijf. Maar hoe ervaren en goed opgeleid je ook bent; het is altijd goed om je kennis op te frissen en aan te vullen met de nieuwste inzichten. Daarom biedt ’t Veldmuisje voortdurend op een laagdrempelige manier bij- en nascholing aan waar enthousiast gebruik van wordt gemaakt.
 
Pedagoog
Kinderopvang ’t Veldmuisje heeft een pedagoog in dienst die onder andere als pedagogisch coach de pedagogisch professionals begeleidt in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Pedagogische zaken kunnen dus direct afgestemd worden met deze gespecialiseerde collega waardoor onze pedagogisch professionals hun werkniveau elke dag weer een beetje verhogen.

3: Ontwikkeling van je kind
Iedere dag stimuleren wij ‘onze’ kinderen op pedagogisch verantwoorde wijze om fantasievolle, verwonderende ontdekkingstochten te maken. Ontdekkingstochten waarbij het kind op zijn of haar manier, veilig en met veel plezier de wereld kan verkennen en tegelijkertijd veel leert over interactie met anderen.
Spelend ontwikkelen kinderen dus allerlei vaardigheden. De pedagogisch professionals geven kinderen daarbij de ruimte en stimuleren hen om te ontdekken, te fantaseren en samen te spelen. Dit samen spelen, leren, ontdekken en groeien is natuurlijk een mooie stimulans voor hun brede ontwikkeling!


4: Communicatie
Als kinderopvangprofessionals lopen we gedurende de periode dat je kind door ons opgevangen wordt mee in de ontwikkeling, begeleiding en opvoering van je kind. Omdat we onderdeel uitmaken van de 1e kring rondom het kind vinden het belangrijk om voortdurend en laagdrempelig contact te houden. Contact over wat je kind beleeft en ontdekt en over hoe we samen je kind het beste kunnen helpen te groeien.
Dat begint natuurlijk bij het moment dat je kind ’s ochtends binnen komt. We willen graag weten of het lekker geslapen heeft en of er bijzonderheden zijn. Natuurlijk vertellen wij aan het einde van de dag ook, het liefst samen met je kind, hoe de dag bij ons was, wat voor avonturen we beleefd hebben en hoe gezellig het was.
Groeien en ontwikkelen gaat niet zonder vallen en weer opstaan. In periodes dat het even niet zo gemakkelijk is, willen onze pedagogisch professionals, en zo nodig de pedagoog, altijd meedenken en ondersteunen. Om dat mogelijk te maken verwachten we dat ouders met ons delen hoe het met het kind gaat.

 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding