Waarom naar de Voorschool?

Na hun eerste vier levensjaren veilig en geborgen thuis te hebben doorgebracht is de overgang naar de basisschool voor kinderen groot. Door je peuter 2 ochtenden in de week naar de voorschool te laten gaan verloopt deze overgang geleidelijker. Zeker ook omdat dat de voorscholen van ‘t Veldmuisje gevestigd zijn in of vlakbij het gebouw van de basisschool.

Maar de voorschool is vooral ook heel erg leuk voor je kind! Hij of zij vindt er allerlei materialen die bij zijn of haar ontwikkelingsfase passen en komt onder deskundige begeleiding samen in groepsverband. Je peuter wordt zo in staat gesteld te ontdekken, te fantaseren en te leren om samen met andere kinderen te spelen. Tijdens het samen spelen, leren, ontdekken en groeien wordt je kind begeleid en geobserveerd door onze pedagogisch professionals die ook een signalerende en ondersteunende rol naar de ouders vervullen.

9 redenen om naar de voorschool van 't Veldmuisje te gaan
Kortom, er zijn heel wat redenen om je peuter naar de voorschool te laten gaan zoals:
  • Je kind gelegenheid bieden om fijn met leeftijdsgenootjes te spelen.
  • Peuters kunnen er veilig en onder toezicht buiten allerlei avonturen beleven.
  • Je peuter went er aan om zonder ouders van huis te zijn.
  • Je kind leert spelen in een groep, met andere kinderen en met pedagogisch professionals.
  • Op de voorschool zijn er allerlei spelletjes en materialen die je thuis niet hebt.
  • Je peuter wordt voorbereid op groep 1 van het basisonderwijs.Meestal zit die in hetzelfde gebouw zodat je daar ook al vertrouwd mee raakt.
  • Je kind maakt op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door.
  • De pedagogisch professionals worden continu ondersteund door de ervaren pedagoog van 't Veldmuisje zodat je altijd verzekerd bent van deskundige begeleiding.
  • Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling worden vroegtijdig gesignaleerd door deskundige pedagogisch professionals (zie VVE).
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding