Waarom naar de Voorschool?

Na hun eerste vier levensjaren veilig en geborgen thuis te hebben doorgebracht is de overgang naar de basisschool voor kinderen groot. Door je peuter 2 ochtenden in de week naar de voorschool te laten gaan verloopt deze overgang geleidelijker. Zeker ook omdat dat de voorscholen van ‘t Veldmuisje gevestigd zijn in of vlakbij het gebouw van de basisschool.

Maar de voorschool is vooral ook heel erg leuk voor je kind! Hij of zij vindt er allerlei materialen die bij zijn of haar ontwikkelingsfase passen en komt onder deskundige begeleiding samen in groepsverband. Je peuter wordt zo in staat gesteld te ontdekken, te fantaseren en te leren om samen met andere kinderen te spelen. Tijdens het samen spelen, leren, ontdekken en groeien wordt je kind begeleid en geobserveerd door onze professionele pedagogisch medewerkers die ook een signalerende en ondersteunende rol naar de ouders vervullen.

7 redenen
Kortom, er zijn heel wat redenen om je peuter naar de voorschool te laten gaan zoals:
  • Je kind gelegenheid bieden met leeftijdsgenootjes te spelen, iets wat peuters graag doen maar soms thuis niet lukt omdat er daar of in de buurt weinig speelkameraadjes te vinden zijn.
  • Peuters willen graag de omgeving buitenshuis verkennen maar de straat is vaak te druk om er veilig te kunnen spelen.
  • Je peuter leert om af en toe zonder ouders van huis te zijn.
  • Je kind leert omgaan met andere volwassenen en met allerlei andere kinderen.
  • Op de voorschool is gelegenheid om met allerlei spelletjes en materialen te spelen die thuis niet voorhanden zijn of waar thuis geen ruimte voor is.
  • Je peuter wordt voorbereid op groep 1 van het basisonderwijs.
  • Eventuele achterstanden worden vroeg gesignaleerd zodat tijdig actie kan worden ondernomen (zie VVE).
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding