Veelgestelde Vragen

Welke verschillende groepen heeft kinderdagverblijf ’t Veldmuisje?
Kinderdagverblijf ’t Veldmuisje bestaat uit twee ‘horizontale’ groepen per locatie (groepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd): een babygroep en een peutergroep. Op die manier worden de kinderen gestimuleerd van elkaar te leren en kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen op hun eigen niveau activiteiten aanbieden. Het spelen met leeftijdsgenootjes geeft rust en stimuleert kinderen vanuit hun eigen niveau steeds een stapje verder te gaan.

Hoe zien de groepen op kinderdagverblijf ’t Veldmuisje eruit?
In de babygroep vangen we kinderen op van 0 tot 2 jaar. Deze groep bestaat in Velddriel uit maximaal 8 kinderen en in Kerkdriel zijn 2 groepen, één met 16 kinderen en één met 15 kinderen. (waarvan maximaal 8 kinderen van 0 jaar) De peutergroepen in Velddriel en Kerkdriel bestaan uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In deze groepen vangen we maximaal 16 kinderen op. In de BSO-groep vangen we kinderen op in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Uiteraard werken alle groepen vanuit dezelfde pedagogische visie en op basis van hetzelfde pedagogische beleidsplan.

Hoeveel pedagogisch medewerkers staan er op een groep?
De babygroep in Velddriel bestaat uit maximaal 8 kinderen en wordt begeleid door 2 pedagogisch medewerkers. In Kerkdriel bestaat de babygroep uit maximaal 14 kinderen die worden begeleid door 3 pedagogisch medewerkers. De peutergroepen van maximaal 14 kinderen vangen we op met 2 pedagogisch medewerkers. Op de BSO vangen we maximaal 10 kinderen op met 1 pedagogisch medewerker. Als de groep groter is, zijn we met 2 pedagogisch medewerkers.

Wat is jullie visie op kinderopvang?
Kinderdagverblijf ’t Veldmuisje werkt niet vanuit één bestaande pedagogische visie. Wij combineren uitgangspunten uit verschillende stromingen die ons aanspreken. Op ons dagverblijf staat het spelende kind centraal. Door te spelen vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Het spelen stimuleren wij door de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind te prikkelen in een rijke leeromgeving.

Hoe weet ik of mijn kind zich prettig voelt en zich voldoende ontwikkelt op ’t Veldmuisje?
Omdat ieder kind uniek is in aanleg en aard, zal het zich op eigen wijze ontwikkelen. Wij begeleiden en ondersteunen het kind door te signaleren hoe het kind zich ontwikkelt en waar nodig zullen wij het kind proberen te stimuleren. Hierbij is observatie van belang.

Wij gaan dan ook bewust om met het signaleren van problemen;
  • Waar nodig vullen we observatieformulieren in. Daarmee brengen we de ontwikkeling en het welbevinden van het kind in kaart. Aan de hand van deze observaties kan er een oudergesprek plaatsvinden.
  • Naast  deze observaties letten wij dagelijks ook op het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Als ons iets opvalt zullen we gerichter gaan opletten en extra observeren. Dit bespreken we dan ook met de ouders van het betreffende kind.


    Algemene voorwaarden
    Op alle overeenkomsten tussen u en 't Veldmuisje zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:
    Algemene voorwaarden kinderopvang, versie 2017
     
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding