Veelgestelde Vragen

Kennismaking & Welkom
Kan ik/kunnen wij komen kijken?
Je bent van harte welkom voor een rondleiding! Tijdens deze rondleiding krijg je te zien hoe wij de opvang van je kind verzorgen en hoe onze locatie en faciliteiten eruit zien. Een afspraak maken voor een rondleiding kan via onze website.
Is er een kennismaking voorafgaand de start van de opvang?
Ja, nadat het plaatsingscontract ondertekend retour is ontvangen bij onze administratie, ontvangt de leiding van de locatie waar je kindje opgevangen zal gaan worden bericht van de definitieve plaatsing. Twee weken voor de start van de opvang word je uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek worden allerlei inhoudelijke zaken over de opvang besproken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eten, drinken en gewoontes en eventuele allergieën van je kind. Ook worden afspraken vastgelegd die specifiek voor jouw kind toepassing zijn.
Wanneer wordt er contact opgenomen voor de intake?
We nemen twee weken voor de start van de opvang contact met je op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. Je hoeft hiervoor dus zelf geen contact met ons op te nemen.
Kan mijn kind ook komen wennen bij het kinderdagverblijf?
Wij kunnen ons goed voorstellen dat jij en je kind graag even rustig willen komen kennismaken voordat de opvang van start gaat. Bij het kinderdagverblijf is je kind van harte welkom om een ochtend of middag te komen wennen op de opvanglocatie. Je bent hier zelf niet bij aanwezig zodat je kind ook echt zelf kennis kan maken en al went aan de nieuwe omgeving zonder jou. Mocht je kind, jij of wij vinden dat nog een extra ochtend of middag wennen fijn zou zijn, dan kan in overleg met de medewerkers van de betreffende locatie die extra ochtend of middag worden ingepland.
Werkwijze & Visie
Hoe ziet de groepsindeling op het kinderdagverblijf eruit?
Wij werken met ‘horizontale’ groepen. Dat wil zeggen dat er op iedere locatie groepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zijn: een babygroep en een peutergroep. Op die manier worden de kinderen gestimuleerd van elkaar te leren en kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen op hun eigen niveau activiteiten aanbieden. Het spelen met leeftijdsgenootjes geeft rust en stimuleert kinderen vanuit hun eigen niveau steeds een stapje verder te gaan. In de babygroep vangen we kinderen op van 0 tot 2 jaar. De peutergroepen bestaan uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Hoe ziet de groepsindeling bij de voorscholen eruit?
Opvang op de voorscholen is mogelijk vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Uiteraard werken alle groepen vanuit dezelfde pedagogische visie en op basis van hetzelfde pedagogische beleidsplan.
Hoe ziet de groepsindeling bij de buitenschoolse opvang eruit?
In de BSO-groep vangen we kinderen op in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Uiteraard werken alle groepen vanuit dezelfde pedagogische visie en op basis van hetzelfde pedagogische beleidsplan.
Hoeveel pedagogisch medewerkers staan er op een groep?
Wij houden ons aan de wettelijke richtlijnen waaronder de BKR-regeling. Dat is een regeling die bepaalt wat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal kinderen in een groep moet zijn. Deze verhouding is afhankelijk van het aantal kinderen op een groep en de leeftijdsverhoudingen binnen de groep en kan per locatie en per groep verschillen. De GGD heeft op basis van deze regeling vaste richtlijnen opgesteld (die wij volgen) en controleert de naleving hiervan.
Wat is jullie visie op kinderopvang?
Wij werken niet vanuit één bestaande pedagogische visie. Wij combineren uitgangspunten uit verschillende stromingen die ons aanspreken. Bij onze kinderopvang staat het spelende kind centraal. Door te spelen vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Het spelen stimuleren wij door de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind te prikkelen in een rijke leeromgeving.
Hoe weet ik of mijn kind zich prettig voelt en zich voldoende ontwikkelt?
Omdat ieder kind uniek is in aanleg en aard, zal het zich op eigen wijze ontwikkelen. Wij begeleiden en ondersteunen het kind door te signaleren hoe het kind zich ontwikkelt en waar nodig zullen wij het kind proberen te stimuleren. Een goede observatie is hierbij van groot belang.

Wij gaan dan ook zeer bewust om met observeren en het signaleren van problemen:
  • Waar nodig vullen we observatieformulieren in. Daarmee brengen we de ontwikkeling en het welbevinden van het kind in kaart. Aan de hand van deze observaties kan er een oudergesprek plaatsvinden.
  • Naast deze observaties letten wij dagelijks ook op het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Als ons iets opvalt dan zullen we gerichter gaan opletten en extra observeren. Dit bespreken we dan ook met de ouders van het betreffende kind.
  • Binnen ’t Veldmuisje hebben we de beschikking over een professionele pedagoog die vanuit haar specifieke expertise hierbij meekijkt en onze pedagogische medewerkers en ouders adviseert.
Wat zijn de kwalificaties van jullie medewerkers?
Al onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van: 
  • minimaal een MBO-diploma niveau 3 in de sector Zorg/Welzijn
  • een EHBO-diploma en een BHV-certificaat
  • een verklaring omtrent gedrag (VOG)
Daarnaast is voor onze pedagogisch medewerkers op de voorscholen de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) opleiding ‘Uk en Puk’ verplicht.

Wij vinden het belangrijk om de medewerkers te ondersteunen in de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. We faciliteren dit door middel van cursussen, workshops en trainingen en werken met een individueel opleidingsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
Openingstijden & Contact
Wat zijn jullie openingstijden?
De kinderdagopvang locaties zijn geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur.

De buitenschoolse opvang locaties zijn geopend vanaf het moment dat de school ‘uit’ is tot 18.00 uur. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur.

De voorscholen zijn geopend vanaf 08.15 uur tot 12.15 uur. Locatie Heerewaarden van 08.30 uur tot 12.30 uur.
Wanneer zijn jullie gesloten?
Op zaterdag en zondag en op nationale feestdagen zijn wij gesloten. 2e Paasdag, Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag (25 & 26 december) en Nieuwjaarsdag (1 januari). En eens in de 5 jaar ook op Bevrijdingsdag (5 mei). Het is niet mogelijk om officiële feestdagen te ruilen (of hiervoor serviceuren te ontvangen).
Kan ik mij kind ook eerder brengen of later ophalen?
Nee, wij zijn geopend vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur. Binnen die tijdstippen is je kind van harte welkom. Afhankelijk van de belangstelling daarvoor bieden we opvang vanaf 06.30 uur aan. Op het moment dat er voldoende belangstelling is bieden we dit aan. Heb je hier belangstelling voor? Laat het ons weten via: info@t-veldmuisje.nl.
Hoe neem ik contact op?
Op onze website vind je al onze contactgegevens.
Kan ik ook rechtstreeks contact opnemen met de groep?
Dit kan zeker. Je kunt de groep rechtstreeks telefonisch bereiken of via ons ouderportaal Konnect.
Wanneer is het centraal bureau bereikbaar?
Op onze website vind je een overzicht van de tijden en de dagen waarop het centraal bureau bereikbaar is. Het centraal bureau is gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw en 2 weken tijdens de zomer vakantie. Via de nieuwsbrief worden de sluitingsweken jaarlijks bekend gemaakt.
Inschrijven
Mijn kind(eren) wordt/worden al opgevangen door ’t Veldmuisje en nu ben ik weer zwanger. Hoe schrijf ik dit nieuwe broertje of zusje in?
Van harte gefeliciteerd! Natuurlijk is je volgende kindje ook van harte welkom bij ons. Ondanks dat je gegevens al bij ons bekend zijn vragen we je toch om het inschrijfformulier helemaal in te vullen voor deze nieuwe inschrijving. Je volgende kindje krijgt voorrang bij plaatsing maar we kunnen je helaas geen plaatsingsgarantie geven.
Hoe schrijf ik mijn kind in?
Inschrijven kan uitsluitend via het aanmeldformulier op onze website. Inschrijvingen die op andere manieren worden gedaan nemen wij niet in behandeling. We streven ernaar om je binnen drie werkdagen na inschrijving een bevestiging van de inschrijving toe te zenden.
Zijn er inschrijfkosten verbonden aan een inschrijving?
Inschrijven voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang is geheel kosteloos en vrijblijvend. Ook bij de voorschoolse opvang brengen wij geen inschrijfkosten in rekening.
Zijn er annuleringskosten als ik de inschrijving wil beëindigen voordat ik geplaatst ben?
Er zijn geen kosten verbonden aan het annuleren van de inschrijving. Wel vernemen we het graag zo snel mogelijk als je inschrijving kan komen te vervallen zodat we onze wachtlijst actueel kunnen houden en aanbiedingen kunnen doen aan ouders die echt een plaats nodig hebben. Annulering van de inschrijving kan via info@t-veldmuisje.nl.
Geeft inschrijving garantie op een plaatsing?
Nee, inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. We doen ons uiterste best om je kind te plaatsen en we adviseren je om je kind zo snel mogelijk in te schrijven om de kans op een plaatsing te vergroten.
Mijn kind gaat al naar het kinderdagverblijf/voorschool moet ik het aanmelden voor de buitenschoolse opvang?
Ja, ondanks dat jullie gegevens al bij ons bekend zijn vragen we je toch om bij een overstap naar de BSO het inschrijfformulier helemaal in te vullen. Wij adviseren om je kind bij een leeftijd van 2,5 a 3 jaar op deze wijze aan te melden voor de buitenschoolse opvang. Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging.
Kan ik een voorkeur opgeven voor een groep of een locatie?
We stellen hoge eisen aan onze pedagogisch medewerkers en aan onze locaties. Onze medewerkers werken dan ook iedere dag met veel liefde en passie om je kind een fijne en vertrouwde omgeving te bieden. Zo zijn ze allemaal minimaal in het bezit van een MBO-diploma niveau 3 in de sector Zorg/Welzijn, hebben ze een EHBO-diploma, een BHV-certificaat en een verklaring omtrent gedrag. Onze  medewerkers voldoen aan alle eisen en we zetten graag nog een stapje extra om een fijne en veilige omgeving te creëren. Bij het aanmelden kun je op het aanmeldformulier doorgeven welke locatie je voorkeur heeft. Voor kinderdagopvang en de voorscholen kun je kiezen uit meerdere locaties. Daarnaast bieden wij op diverse locaties buitenschoolse opvang aan. Indien wij buitenschoolse opvang aanbieden bij de school van je kind dan is het alleen mogelijk om voor die buitenschoolse opvang locatie te kiezen. Wij verzorgen geen vervoer naar andere locaties. Het is niet mogelijk om een voorkeur aan te geven voor een specifieke groep of een medewerker. Op basis van je inschrijving bepalen wij wat de beste plaatsing voor je kind is.
Plaatsing
Wanneer hoor ik of er plaats is?
Afhankelijk van de drukte op de desbetreffende kinderopvanglocatie kijken we 3 tot 5 maanden vooruit. Dit is dan ook de termijn waarop je uitsluitsel van ons mag verwachten over de mogelijkheden. Voorbeeld: als je een plaatsing nodig hebt per 1 oktober, dan laten we je tussen 1 mei en 1 juli weten of er een plaatsingsmogelijkheid is. Soms kunnen we dan nog geen plaats aanbieden maar ontstaat er later alsnog ruimte door bijvoorbeeld wijzigingen of opzeggingen. We nemen dan direct contact met je op.
Ik heb een plaats op korte termijn nodig, is dat mogelijk?
Als je op korte termijn plek zoekt dan bekijken wij direct wat de mogelijkheden zijn in onze planning. Als er mogelijkheden zijn tot plaatsing dan plannen we de startdatum zodanig dat er ruimte is voor het intakegesprek en de ochtend of middag om te wennen.
Wat is mijn kans op plaatsing?
De kans op plaatsing hangt af van verschillende factoren zoals: Welke opvangdagen zijn gewenst, wat is de combinatie van die dagen, de hoeveelheid dagen, welke opvang locatie etc.

Hoe flexibeler je bent, hoe groter de kans is dat we je een aanbod kunnen doen. Een kans op een plek voor 2 dagen is bijvoorbeeld groter dan de kans op plaatsing voor 4 dagen. Plaatsing op de woensdag en de vrijdag is vaak eerder mogelijk dan op de maandag, dinsdag en de donderdag.
Is plaatsing voor een halve dag mogelijk?
Plaatsing voor een halve dag is niet mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag. Plaatsing voor een halve dag op woensdag of vrijdag is soms mogelijk als de planning dat toelaat en  kan alleen in combinatie met het afnemen van een hele dag op een andere dag.
Kan een plaatsing geannuleerd worden?
Op het moment dat je het plaatsingscontract getekend hebt, kun de je de plek nog tot 2 maanden voor de aanvang van de plaatsing zonder kosten annuleren. Daarna hanteren we een opzegtermijn van 1 maand en brengen we de kosten van de gereserveerde plaatsing in rekening.
Wachtlijst
Is er een wachtlijst?
Nee, echter kan het zijn dat we niet direct een plaatsingsmogelijkheid hebben omdat alle opvangplekken op dat moment bezet zijn. Wij begrijpen dat dat vervelend is en zullen altijd ons best doen om met een alternatief voorstel te komen. Op het moment dat we geen plaatsingsmogelijkheid hebben plaatsen we je kind op de wachtlijst. Je krijgt daarvan een bevestiging.
Hoe lang staat mijn kind op de wachtlijst?
Het is lastig om een inschatting te geven omdat we voor plaatsing afhankelijk zijn van veel variabelen. Kinderen schuiven door naar andere groepen of andere vormen van opvang, nemen afscheid van ’t Veldmuisje of komen minder dagen: er zijn allerlei redenen waarom er regelmatig nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zodra wij een mogelijkheid voor jouw op de wachtlijst staand kind zien nemen we contact met je op.
Als mijn kind op de wachtlijst staat kan het dan voorrang krijgen?
We werken met een voorrangsregeling. Broertjes en zusje van kinderen die al bij ons geplaatst zijn en kinderen van onze medewerkers krijgen voorrang bij plaatsing. Daarna krijgen kinderen die al bij ons geplaatst zijn en een extra vaste dag af willen nemen of willen ruilen van dag voorrang.

In sommige gevallen is er voor ons een belang om een korter op de wachtlijst staand kind voorrang te geven bij plaatsing. Bijvoorbeeld omdat die plaatsing ervoor zorgt dat de bezetting op een groep op het gewenste niveau komt.
Bijvoorbeeld: als er een plaats vrijkomt op maandag, woensdag en vrijdag en we hebben een aanvraag voor precies deze dagen dan gaat die aanvraag voor op een oudere aanvraag voor alleen de maandag of de maandag en de vrijdag.

Zodra er een plaats vrijkomt die aan de aanvraag voldoet, bieden we die natuurlijk aan. In sommige gevallen komen we ook met een alternatief voorstel.
Mogelijkheden
Welke opvangvormen zijn er?
Wij bieden onderstaande opvangmogelijkheden aan. Voor meer informatie bekijk onze website.
  • Voorschoolse opvang 4 jaar en ouder
  • Kinderdagopvang
  • Buitenschoolse opvang 
  • Voorscholen (voorheen peuteropvang)
Welke keuzemogelijkheden zijn er?
Op onze website staan de actuele mogelijkheden. De keuze van een contractvorm is persoonlijk en hangt af van hoeveel dagen opvang er nodig en welke wensen er zijn voor opvang tijdens de vakanties.
Is er een minimale afnameverplichting?
Vanuit pedagogisch oogpunt adviseren wij om je kind minimaal twee dagen per week naar de opvang te brengen. Je kind raakt met twee dagen opvang eerder en beter gewend aan de omgeving, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen in de groep. Eén dag opvang is mogelijk, maar houd er dan rekening mee dat je kind elke week weer deels opnieuw moet wennen. Er zit dan namelijk elke keer zes dagen tussen de opvangmomenten.
Kan ik incidenteel opvang afnemen?
Incidentele opvang is niet mogelijk, wij adviseren je om daarvoor op zoek te gaan naar een oppas of een gastouder.
Kan ik ook alleen opvang in de vakanties afnemen?
Nee, dit is niet mogelijk. De reden hiervoor is dat wij het welbevinden van het kind en onze verbinding met het kind centraal stellen. Om dat te kunnen realiseren moet er een zeker mate van herhaling in de opvang zitten.
Kan mijn kind in vakanties ook alleen een ochtend naar de BSO?
Voor een vakantiedag op de BSO rekenen wij standaard 11 uur. Dat is het ‘dagdeel' voor vakantieopvang. Het is dus niet mogelijk om alleen een ochtend in te plannen. Uiteraard mag je je kind wel later brengen en/of eerder ophalen in overleg met de pedagogisch medewerker. Let op: in de vakanties organiseren wij vaak uitstapjes en/of activiteiten waarbij eerder ophalen of later brengen verstorend werkt of helemaal niet mogelijk is.
Extra opvang, service uren & studiedagen
Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dat?
We noemen dit incidentele opvang en dit kun je aanvragen via het ouderportaal. De medewerkers van de planning bekijken of er op de gewenste dag/dagen plek is en je ontvangt hiervan ongeveer 2 weken (uiterlijk 1 week) van te voren. Incidentele opvang is alleen mogelijk als je een vast contract bij ons hebt.
Studiedagen op school, hoe werkt dat bij ‘t Veldmuisje?
De basisschool maakt voor ieder jaar een jaarkalender die wij in augustus van de schooldirectie krijgen. Op deze kalender staan de vooraf geplande studiedagen. Deze vooraf geplande studiedagen op de schooljaarkalender vormen het uitgangspunt voor onze studiedagenregeling.
Valt een via de jaarkalender aangekondigde studiedag op een dag waarop wij je kind al opvangen? Dan is de extra opvang op deze dag bij de prijs inbegrepen als je een 52 weken contract afneemt. Valt de vooraf aangekondigde studiedag op een dag waarop je kind niet naar ’t Veldmuisje zou gaan? Dan berekenen wij voor opvang van je kind op deze dag extra kosten.
Als de school besluit extra vrij te geven dat niet op de jaarkalender is aangekondigd dan berekenen wij extra kosten aan de ouders van alle kinderen die op die dag van onze extra opvang gebruik maken.
Hoe werken de service uren?
Per 1 juli 2023 werken we met service uren voor het kinderdagverblijf en BSO.
Bij de voorscholen werken we met ruildagen.
Als er op tijd wordt afmeld in de ouder app van Konnect bouw je tegoed op wat je op een later tijdstip kunt inzetten.
Je kunt je kind op elk moment van de dag afmelden, ook op de dag zelf.
Als je je kind zelf voor de dag erop afmeldt via de app vóór 0:01 uur 's nachts, ontvang je service-uren. 
De service-uren zijn geldig vanaf 30 dagen vóór de afgemelde dag tot 30 dagen na de afgemelde dag (geen garantie op plaatsing). 

Wanneer je een schooldag afmeldt, kunnen deze compensatie-uren alleen worden ingezet voor een andere schooldag en niet voor een studiedag of vakantiedag. Op dezelfde manier kan een afgemelde vakantiedag alleen worden ingezet op een andere vakantiedag, en een afgemelde studiedag kan alleen worden ingezet op een andere studiedag.
Hoe werkt ruilen van een dagdeel?
Het aanvragen van een incidentele ruildag verloopt altijd via het Centraal Bureau en kan alleen als je kind een plaatsing heeft bij de Voorscholen. Voor het Kinderdagverblijf en BSO gelden service uren.
Aanvragen voor ruilen kunnen maximaal 2 maanden en moet minimaal twee weken voor de gewenste ruildatum doorgegeven worden per mail aan het Centraal Bureau. Ruilingen kunnen alleen gedaan worden in dezelfde week, de week voor of na de originele opvangdag. Ruilingen worden maximaal 1 maal per maand toegestaan. Het is niet mogelijk om officiële feestdagen te ruilen.
Hoe werkt het structureel wijzigen van een contract?
Structurele verzoeken tot wijzing van dagdelen kunnen worden gedaan via het centraal bureau. Als er plaats is en er geen andere kinderen op de wachtlijst staan die voorrang hebben zal de aanvraag goedgekeurd worden. In alle andere gevallen wordt er een wachtlijst plaats aangemaakt. Bij akkoord wordt een nieuwe plaatsingsovereenkomst verzonden. Na ondertekening van het plaatsingscontract is de ruiling definitief.
Kan mijn kind ook op een andere locatie opgevangen worden dan vermeld in het contract?
Tijdens vakanties, rustige dagen, studiedagen en in sommige andere gevallen kan het voorkomen dat kinderen op een andere locatie worden opgevangen. Wij informeren daarover altijd vooraf. De locaties van opvang zijn altijd locaties van Kinderopvang 't Veldmuisje.
Contract aangaan, –incasso & opzeggen
Digitaal ondertekenen contract hoe werkt dat?
Je ontvangt een mail met daarin een link. Door hierop te klikken, kom je op de website van onze automatiseringspartner die het mogelijk maakt om contracten digitaal te ondertekenen. Hier wordt precies aangegeven waar iets moet worden ingevuld. Zodra alles is ingevuld en voltooid is ontvang je een mail met de ondertekende overeenkomst en een verslag van het ondertekenen. Wij ontvangen een kopie.
Heb ik bedenktijd?
Ja, er is een bedenktijd van 7 dagen. Het digitaal ondertekenen moet binnen 7 dagen gedaan worden. Ontvangen wij binnen 7 dagen het getekende contract niet retour dan komt de plaatsingsaanbieding te vervallen en bieden wij de plaats aan andere ouders aan. Je kunt dan je geen rechten meer ontlenen aan de plaatsingsaanbieding.
Hoe werkt een automatische incasso?
Bij het aangaan van de overeenkomst geef je ook akkoord voor automatische incasso. Op het moment dat de bankgegevens en de automatische incasso gekoppeld zijn aan ons banksysteem ontvang je een bevestiging met daarin de SEPA- code voor de incasso’s die wij gaan uitvoeren.
Wanneer wordt de factuur geïncasseerd?
De factuur voor de opvang wordt automatisch rond de 25ste van de maand geïncasseerd. Zorg voor voldoende saldo zodat er geen administratiekosten in rekening gebracht hoeven te worden.

Bij niet tijdig voldoen van de factuur of niet kunnen uitvoeren van de incasso worden de wettelijke rente en € 5,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Kan ik de factuur ook op een andere manier betalen dan via automatische incasso?
In principe worden alle facturen automatisch geïncasseerd. Mocht je een andere vorm van betaling willen bespreken neem dan contact op met onze financiële administratie. Het emailadres is info@t-velmuisje.nl.
Hoe kan ik het opvangcontract opzeggen?
Opzeggen van het opvangcontract kan door een e-mail te sturen naar info@t-veldmuisje.nl.
Wat is de opzegtermijn?
We hanteren een opzegtermijn van één maand conform de algemene branche voorwaarden.
Facturatie & Kosten
Wat zijn de kosten voor de opvang?
We hanteren een vaste prijs per maand op basis van het afgesproken aantal opvangdagen per week. We berekenen het maandbedrag door terug te rekenen vanuit een jaarbedrag gebaseerd op 52 weken. Het uiteindelijke jaarbedrag wordt evenredig verdeeld over 12 maanden. Daardoor wordt er elke maand hetzelfde maandbedrag gefactureerd terwijl het aantal opvangdagen per maand dus kan verschillen Wat de kosten in jouw situaties zullen zijn kun je zelf bereken met onze rekentool.
Kan ik berekenen wat de opvang kosten gaan zijn?
Ja dat kan. Maak daarvoor gebruik van onze rekentool.
Betaal ik hetzelfde bij plaatsing van meerdere kinderen?
Ja, de tarieven voor een tweede/volgend kind zijn gelijk aan die van het eerste kind. Bij een tweede of volgend kind krijg je als ouder in verhouding wél meer kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.
Betaal ik iedere maand hetzelfde bedrag?
Ja, in principe wel, want wij werken met een berekening van alle kosten op jaarbasis die we vervolgens gelijkmatig verdelen over 12 maanden. Het maandbedrag is op deze manier elke maand gelijk, ongeacht of er een vakantie in valt of niet. Zo is het duidelijk welk bedrag je maandelijks gefactureerd krijgt. Het totaalbedrag van een maand zal echter afwijken op het moment dat je extra dagdelen afneemt. Die extra afgenomen dagdelen worden apart op de factuur vermeld.

Let op: voor de voorscholen geldt dus ook dat de facturen gelijkmatig verdeeld wordt over 12 maanden. Er worden dus 40 weken berekend welke over 12 facturen verdeeld worden. 

Omdat we een maand vooruit incasseren is de eerste factuur de factuur voor 2 maanden. We streven ernaar om de eerste factuur eerder te versturen zodat je niet twee facturen tegelijk krijgt.
Als ik mijn kind eerder ophaal betaal ik dan minder?
Nee, wij factureren de uren waarvoor het contract is afgesloten. Vaak wordt er gedacht dat het “goedkoper” zou zijn als alleen de werkelijk afgenomen opvanguren op een dag in rekening gebracht zouden worden. Dit is niet juist. Facturatie op basis van uren leidt niet alleen tot hogere uurtarieven maar ook tot een daling van het aantal uren op jaarbasis dat in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Uiteindelijk betaal je dan netto meer.

Je mag je kind altijd eerder komen halen als je dat wilt. We stellen het op prijs als je ons dit vooraf wilt laten weten, dan houden we er rekening mee.
Wanneer worden extra afgenomen dagen gefactureerd?
Als er extra opvang is afgenomen (dat is opvang bovenop de in het contract afgesproken opvang), dan wordt deze extra in rekening gebracht. De extra afgenomen opvang wordt apart op de factuur vermeld.
Moet ik betalen bij afmelding voor een extra opvang?
Annulering van extra aangevraagde opvang wordt niet in rekening gebracht als de annuleringstermijn van 2 weken aangehouden is. Bij annulering binnen 2 weken voor de extra opvang dag wordt de opvang wel in rekening gebracht.
Waar kan ik mijn factuur terugvinden?
In de ouderapp van Konnect onder het kopje account kun je alle verstuurde facturen terugvinden.
Verzorging & Voeding
Zijn luiers en voeding inbegrepen bij de prijs?
Er zijn veel verschillende soorten en merken zuigelingenvoeding. De variatie is zo groot dat wij hier niet in voorzien. We bereiden de voeding op een hygiënische en verantwoorde manier. Als je je kind liever moedermelk wilt geven, dan kan dat uiteraard ook.

Luiers zijn op het kinderdagverblijf inbegrepen bij de prijs.
Bij de voorscholen zijn luiers en fruit niet inbegrepen bij de prijs. Deze kunnen ouders zelf meegeven naar de peuteropvang. 
Maken jullie gebruik van de magnetron voor opwarmen van voeding?
Nee, borstvoeding en zuigelingenvoeding wordt niet opgewarmd in de magnetron, op alle locaties zijn namelijk flessenwarmers aanwezig.
Borstvoeding geven en opvang; hoe gaat dat?
Borstvoeding geven en kinderopvang is prima te combineren. Werk/woon/studeer je in de buurt van onze locatie dan kun je tijdens de opvangdag gerust langskomen om te voeden. Maar ook als je niet in de gelegenheid bent om langs te komen, kan je kind borstvoeding drinken. Op elke locatie is een koelkast aanwezig waar jouw afgekolfde borstvoeding bewaard kan worden. Voor het opwarmen van de borstvoeding maken wij gebruik van een flesverwarmer.
Verzorgen jullie ontbijt?
Nee, wij verzorgen geen ontbijt. Bij het kinderdagverblijf is het wel mogelijk om een zelf meegebracht ontbijt bij ons op te eten. Dit kan alleen als je kind vóór 7.30 uur aanwezig is en het ontbijt een volwaardig ontbijt betreft.
Onder volwaardig ontbijt verstaan wij een ontbijt bestaande uit volkorenbrood, volle yoghurt of kwark, fruit, muesli of granola, hartig beleg en groente. Suikerhoudende dranken en broodbeleg zoals chocoladepasta, hagelslag, speculoos, koeken, ontbijtkoek en snoep zijn niet toegestaan.
Mag er getrakteerd worden?
Wij hechten belang aan rituelen en het vieren van bijzondere momenten. Een verjaardag is er daar één van. Aandacht maakt alles mooier en in de eerste plaats staat de jarige in de aandacht. We maken een muts, versieren de ruimte en zingen met elkaar. Een traktatie past daarbij, maar is zeker niet het belangrijkste.

We hechten er belang aan dat de traktatie past binnen onze visie op volwaardige voeding voor kinderen. Traktaties in de vorm van snoep of koek vinden we niet passend. Een traktatie in de vorm van fruit en of groente zien we graag. Op internet zijn veel leuke voorbeelden te vinden van het extra feestelijk maken van groente en fruit. Een aparte traktatie voor onze medewerkers zien we ook liever niet. Zij snoepen wel graag mee van de groente en fruit traktatie!

Houd er rekening mee dat als de traktatie toch bestaat uit snoep of koek we deze niet uitdelen tijdens het vieren, maar meegeven in de tassen van de kinderen. We stellen het zeer op prijs als u bij wilt dragen aan onze visie op het volwaardig voeden van kinderen!
Verzorgen jullie warme avondmaaltijden?
Op dit moment verzorgen wij nog geen warme avondmaaltijden op de opvanglocaties. Bij voldoende aanmeldingen (minstens 4), overwegen wij om dat wel te gaan doen. Deze maaltijd kan gegeten worden tijdens de opvang, maar kan ook meegenomen worden voor thuis. Deze maaltijdservice wordt apart in rekening gebracht.

Heb je hier interesse in? Laat het ons dan weten via info@t-veldmuisje.nl.
Kinderopvangtoeslag
Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je nalezen op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag.
Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen via de Belastingdienst. Zij bepalen of je in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en wat het bedrag is waar je recht op hebt. Via de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om te zien of je als ouder recht hebt op kinderopvangtoeslag.
Om de proefberekening te kunnen maken heb je informatie nodig. Gebruik vooraf onze rekentool om deze informatie te verzamelen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de toeslag.
Mijn jaaropgave kan ik niet vinden en nu?
Jaaropgaves worden eenmaal per jaar verstuurd per mail (meestal in februari).
Daarnu kun je deze terugvinden in de ouder app van Kidskonnect onder het kopje account
Mijn kind gaat naar de voorschool, heb ik dan ook recht op kinderopvangtoeslag?
Op de site van de Belastingdienst staan de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te krijgen. Onze Voorscholen zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en hebben een LRK-nummer. Als je aan de voorwaarden voldoet om kinderopvangtoeslag te krijgen, kun je deze via de Belastingdienst aanvragen.

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dan heb je mogelijk recht op gemeentelijke toeslag (peutertoeslag). Vraag hiernaar bij de gemeente of kijk in deze folder van de gemeente Maasdriel folder peutertoeslag
Privacy & Sociale media
Waarom hebben jullie mijn Burgerservicenummer nodig?
Op basis van artikel 38 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) en artikel 1a van het Uitvoeringsbesluit Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen vragen wij je om je Burgerservicenummer. Wij moeten dit nummer aan de Belastingdienst verstrekken. Omdat dit is opgenomen in artikel 1b van het uitvoeringsbesluit is dit voor ons een wettelijke verplichting.
Worden er foto’s gedeeld op Sociale media?
Volgens de privacywetgeving moet er vooraf toestemming zijn gegeven voor het publiceren van foto’s waar personen op staan. Bij het aangaan van een contract geef je aan of je hiervoor wel of niet toestemming geeft. Als je geen toestemming geeft dan verwerken wij dat in ons systeem en zorgen wij ervoor dat jouw kind niet op de foto’s komt.
In specifieke gevallen vragen wij je om extra toestemming te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van opnames voor gebruik op voor onze website. We vragen je dan om een apart formulier in te vullen.
Omdat sommige kinderen van hun ouders/verzorgers wel op de foto mogen en andere kinderen niet is het in de praktijk soms lastig om een foto van een groepsactiviteit te plaatsen. Om alle kinderen gelijk te behandelen kiezen we dan voor ‘blurren’. Op deze manier kunnen wij toch op onze sociale media laten zien wat wij voor en met de kinderen organiseren.
Worden inentingen geregistreerd?
Ja, tijdens het intakegesprek voor de kinderopvang wordt dit gevraagd en genoteerd op het intakeformulier. Je mag zelf kiezen of je deze informatie wel of niet met ons deelt op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verzamelen geen informatie over latere inentingen en deze hoeft je ook niet aan ons door te geven.
URL Konnect
Als je een contract hebt ontvangen, krijg je automatisch een mail met daarin alle gegevens om in te loggen op de app van het ouderportaal van Konnect.
Mocht je de app op een later tijdstip installeren kan het zijn dat je er gevraagd wordt om de URL, deze is t-veldmuisje.ouderportaal.nl
Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding