Voorschool Pippeloentje (Alem)

Deze voorschool is gelegen in de Odradaschool te Alem. Gevestigd in het mooie ruimtelijke gebouw van deze basisschool is Voorschool Pippeloentje de buurman van de kleutergroep van de school. Korte lijntjes en goede contacten met de leerkracht van de peuters en de rest van het basisschoolteam zijn hierdoor vanzelfsprekend.  
Bij de Odradaschool staat buitenonderwijs centraal. Hier krijgen kinderen letterlijk de ruimte om zicht te ontwikkelen. Want door buiten te leren, kunnen we samen groeien! Wij sluiten ons hier als Voorschool volledig bij aan. In een rustige en groene omgeving kunnen leerlingen maximaal van ons aanbod genieten. 
Team
Hannie
Impressie
Openingstijden
Deze locatie is geopend op woensdagochtend en vrijdagochtend van 8:15 uur tot 12:15 uur.
 
Vakantiedagen
De voorschool is 40 weken per jaar geopend. Op nationale feestdagen en tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten. We volgen hierbij het vakantie-rooster van regio Zuid. 

Schoolvakanties
Zomervakantie 2022: van 23-7-2022 t/m 4-9-2022
Herfstvakantie 2022: van 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 2022: van 24-12-2022 t/m 8-1-2023
Voorschool Pippeloentje (Alem)
Voorschool Pippeloentje
St. Odradastraat 14
5335 LL  Alem
LRK-nummer: 601186448
De GGD controleert de locaties. Daarover wordt een rapport geschreven. In het landelijk register kinderopvang (LRK) staan de inspectierapporten. 
 
Het pedagogische werkplan van deze locatie is nog niet beschikbaar. 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding