Voorschool Pippeloentje Alem

Deze voorschool is gelegen in de Odradaschool te Alem. Gevestigd in het mooie ruimtelijke gebouw van deze basisschool is Voorschool Pippeloentje de buurman van de kleutergroep van de school. Korte lijntjes en goede contacten met de leerkracht van de peuters en de rest van het basisschoolteam zijn hierdoor vanzelfsprekend.  
Bij de Odradaschool staat buitenonderwijs centraal. Hier krijgen kinderen letterlijk de ruimte om zicht te ontwikkelen. Want door buiten te leren, kunnen we samen groeien! Wij sluiten ons hier als Voorschool volledig bij aan. In een rustige en groene omgeving kunnen leerlingen maximaal van ons aanbod genieten. 
Lees hier meer over onze Voorscholen
Team
Hannie
Impressie
Openingstijden
Deze locatie is geopend op woensdagochtend van 8.30 uur tot 12.30u en op vrijdagochtend van 8:15 uur tot 12:15 uur.
 
Vakantiedagen
De voorschool is 40 weken per jaar geopend. Op nationale feestdagen en tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten. We volgen hierbij het vakantie-rooster van regio Zuid. 

Schoolvakanties 2024

Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari
2e Paasdag: 1 april
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag: 9 mei
2e Pinksterdag 2 mei
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus
Voorschool Pippeloentje Alem
Voorschool Pippeloentje
St. Odradastraat 14
5335 LL  Alem
LRK-nummer: 211863646
De GGD controleert de locaties. Daarover wordt een rapport geschreven. In het landelijk register kinderopvang (LRK) staan de inspectierapporten. Bekijk deze rapporten hier
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding