KlachtenElke dag zijn wij met hart en ziel bezig met de opvang van kinderen. Je kind is bij kinderopvang 't Veldmuisje dan ook in goede handen. Maar natuurlijk is het altijd mogelijk dat er een keer iets niet helmaal naar behoren gaat en dat je niet helemaal tevereden bent. Ook dan willen wij graag van je horen! Wij zien dat als een kans iets aan jouw ontevredenheid te doen en tegelijkertijd kunnen wij lering trekken uit wat jou stoorde.

Laagdrempelig
Ben je niet tevreden? Bespreek het dan met ons. Ons advies is om dit ze snel mogelijk te doen, uitstellen maakt het meestal alleen maar moeilijker. Wij vinden een open communicatie tussen ons en de ouders erg belangrijk en onze medewerkers staan dan ook open voor feedback over alle zaken die jouw kind aangaan. Bij voorkeur bespreek je je klacht of opmerking eerst met degene die het aangaat, dus met de desbetreffende pedagogische professional of de groepsleiding. Meestal is dat al voldoende om het probleem op te lossen.

Klacht
Lost het gesprek je klacht of probleem niet op en blijf je ontevreden? Dan schakelen we een tandje bij en starten we een klachtentraject op.
Je hebt daarbij de keuze uit:
 • De route via een klachtengesprek met de manager kinderopvang van 't Veldmuisje. Tijdens dit gesprek beschrijf je mondeling de klacht en kijken jullie samen naar mogelijke oplossingen. Heeft dit je voorkeur? Vraag dan een klachtengesprek aan via de pedagogisch professional, via e-mail (info@t-veldmuisje.nl) of telefonisch (085-902 5400). 
  Misschien kan dit klachtengesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken. Maar het is ook mogelijk dat wij meer onderzoek moeten doen naar aanleiding van de klacht. Dan vertellen we dat uiteraard aan je.
  Als jouw klacht wordt opgelost tijdens het gesprek met de manager dan leggen wij de klacht en de afspraken waarmee de klacht wordt opgelost vast op ons klachtenformulier. Je ontvangt hiervan een kopie.
  Kunnen we de klacht niet tijdens het gesprek met de manager kinderopvang oplossen? Dan krijg je binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je klacht en de omschrijving van de klacht. Binnen 20 werkdagen na het gesprek met de manager kinderopvang krijg je schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en de al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.
   
 • Je kunt ook de schriftelijke route kiezen. Je dient je klacht dan schriftelijk in via een e-mail naar info@t-veldmuisje.nl. Wij bevestigen binnen vijf werkdagen schriftelijk de ontvangst van de klacht. Binnen 20 werkdagen na het indienen van de klacht ontvang je van ons een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en de al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.
   
 • Ons klachten regeling kun je hier vinden Klachten regeling .

Geschillencommissie
Wordt er voor jou geen acceptabele oplossing voor je klacht gevonden? Dan kun je vervolgens de klacht rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070-310 5310

Als de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een klacht ontvangt dan wordt eerst het aan deze commissie verbonden 'Klachtenloket Kinderopvang' ingeschakeld. Hier wordt geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Meer informatie kun je vinden op: www.degeschillencommissie.nl

Om als ouder een geschil te kunnen indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen moet er voldaan worden aan 1 van deze 2 voorwaarde:
 • De kinderopvangorganisatie heeft niet binnen zes weken gereageerd op de schriftelijke klacht.
 • De ouders en de kinderopvangorganisatie zijn het niet binnen 6 weken eens geworden over de afhandeling van de klacht.

  In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend voor zowel ouders en de oudercommissie als de kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert de uitspraken op haar website.

In 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 waren wij geschilvrij.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding