Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleidsplan
Met een pedagogisch beleidsplan willen wij ouders/verzorgers en andere betrokkenen inzicht geven in het hoe en waarom van ons pedagogisch werk. Iedere locatie heeft van dit algemeen pedagogisch beleidsplan een praktische vertaling gemaakt in een zogeheten pedagogisch werkplan. Zowel het algemeen pedagogisch beleidsplan als het pedagogisch werkplan liggen op elke locatie voor ouders ter inzage.
Pedagogisch Beleidsplan BSO 
Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf
Pedogogisch Beleidsplan Voorscholen


Algemene voorwaarden
Op alle overeenkomsten tussen u en 't Veldmuisje zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:
Algemene voorwaarden kinderopvang, versie 2016

 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding