BSO de VeldRakkers (Kerkdriel)

In het voorjaar 2022 hebben wij onze locatie aan de Maire de Gierstraat volledig vernieuwd. Wees welkom om eens een kijkje te nemen!

 
Team
Bauke
Hannie
Hennie
Lisanne
Mariska
Impressie
Openingstijden
De locatie is geopend vanaf het moment dat de school ‘uit’ is tot 18.00 uur. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur. In de vakanties is de opvang geopend van 7.00 tot 18.00 uur. 
Vakantiedagen
De BSO is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen. 
Er zijn 40 schoolweken en 12 vakantieweken. We volgen hierbij het vakantie-rooster van regio Zuid. 

Schoolvakanties 2023-2024
Hemelvaartsdag: 18 mei
2e Pinksterdag: 29 mei
Zomervakantie: 17 juli t/m 27 augustus

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari
2e Paasdag: 1 april
Meivakantie: 29 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag: 9 mei
2e Pinksterdag 19 mei
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus
BSO de VeldRakkers (Kerkdriel)
Maire de Gierstraat 2
5331 XH  Kerkdriel
T 0418-633424
E info@t-veldmuisje.nl

KvK: 76091031
LRK-nummer BSO: 905527884
De GGD controleert de locaties. Daarover wordt een rapport geschreven. In het landelijk register kinderopvang (LRK) staan de inspectierapporten. Bekijk deze rapporten hier
Het pedagogische werkplan van deze locatie is nog niet beschikbaar. 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding