VVE

Alle peutergroepen van ‘t Veldmuisje bieden VVE-programma’s aan. VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. Het is een vorm van spelend leren gericht op kinderen vanaf 2 jaar die wat extra oefening kunnen gebruiken. Het consultatiebureau bepaalt welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Deze komen dan 16 uur (meestal 4 dagdelen) in de week naar de peutergroep. Dankzij deze voorschoolse educatie worden achterstanden voorkomen of verkleind en maken ook deze kinderen een goede start op de basisschool. Meer informatie vind je in deze VVE-folder.

Doordat (bijna) al onze medewerkers geschoold zijn voor VVE, zijn wij in staat eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling vroegtijdig te signaleren zodat je als ouder tijdig in actie kunt komen. Dat geeft een veilig gevoel! 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding