Visie

Kinderen voorbereiden op het basisonderwijs
De Voorschool is voor iedere peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Peuters vinden er allerlei materialen die bij hun ontwikkelingsfase passen en komen onder deskundige begeleiding samen in groepsverband. De peuter wordt zo in staat gesteld te ontdekken, te fantaseren en te leren om samen met andere kinderen te spelen. Naast spelen, ontmoeten en ontwikkelen zijn we ook een signalerende en ondersteunende rol naar kinderen en hun ouders.

Waarom naar een Voorschool?
Er zijn verschillende redenen om uw peuter naar de Voorschool te brengen, bijvoorbeeld:
  • Peuters spelen graag met leeftijdgenootjes en soms zijn er thuis of in de buurt weinig speelkameraadjes te vinden.
  • Peuters willen graag de omgeving buiten het huis verkennen en de straat is vaak druk en te onveilig om te spelen.
  • Uw peuter leert om af en toe van huis te zijn.
  • Uw peuter leert omgaan met andere volwassenen.
  • Op de voorschool is gelegenheid voor allerlei spelletjes en voor het spelen met allerlei materialen waarvoor thuis niet altijd de gelegenheid of ruimte is.
  • Uw peuter wordt voorbereid op groep 1 van het basisonderwijs.
  • Doordat we werken met VVE (voor- en vroegschoolse educatie) kunnen we ook vroegtijdig achterstanden signaleren en deze met de ouders bespreken.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding