Wat is een voorschool?

Een voorschool is een gespecialiseerde vorm van kinderopvang die peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar voorbereid op de basisschool. Eigenlijk is de term ‘opvang’ – hoewel heel gebruikelijk – hierbij verwarrend, want het gaat bij voorscholen niet zozeer om het opvangen van kinderen (bijvoorbeeld omdat ouders die dag allebei moeten werken) maar om het stimuleren van hun ontwikkeling, als voorbereiding op de basisschool. Daarbij richten we ons met name op de aspecten van de ontwikkeling van jouw peuter die thuis moeilijk of niet aan de orde kunnen komen, zoals leren onderdeel uit te maken van een groep leeftijdsgenoten, wennen aan een niet-ouder in een gezaghebbende rol en veilig, onder professioneel toezicht, buiten spelen.

Om misverstanden te voorkomen . . .
De voorschool is iets anders dan voorschoolse opvang. Dat is namelijk een vorm van Buitenschoolse Opvang (BSO) waarbij schoolgaande kinderen ‘s ochtends, voordat de school opengaat al worden opgevangen zodat ouder op tijd op hun werk kunnen zijn.

 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding