Openingstijden & Dagindeling

Alle voorscholen zijn gedurende één dagdeel geopend (de ochtend). Voor specifieke informatie per voorschool ga naar locaties

Dagindeling Voorscholen
Graag laten we u zien hoe een ochtend er uit ziet, per locatie kan de tijd afwijken. 08:15 - 08:30 uur Aankomst kinderen en ouders
De ouders worden uitgenodigd om nog even met hun kind een boekje te lezen of een puzzel te leggen. Daarna zwaait het kind zijn vader of moeder uit. Als het kind het fijn vindt, kan het uitzwaaien samen met een pedagogisch medewerker gedaan worden. De kinderen mogen vervolgens vrij spelen.

09:00 - 10:00 uur
Rond 09:00 uur gaan we met de kinderen opruimen en gaan we met elkaar in de kring. Er worden liedjes gezongen, er wordt voorgelezen en we eten fruit met de kinderen. Daarna is er een gezamenlijke toiletronde.

10:00 - 11:30 uur
Er wordt een VVE activiteit met een bepaald doel aangeboden. 

12:00 - 12:15 uur
Vanaf 12:00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Tijdens de ophaaltijd wordt door de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk ingespeeld op de individuele behoeften van de kinderen.


Dagritmekaarten Uk & Puk
Al onze voorscholen werken met de dagritmekaarten van Uk & Puk. We hangen de dagritmekaarten naast elkaar op een lijn en zo kunnen de peuters zien wat er die dag gebeurd. Een voorbeeld van een dagkaarten combinatie zie hieronder. Op deze manier brengen we structuur in de ochtend en weten de peuters welke activiteiten nog op de planning staat. 


     
     
     
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding