Voorscholen (peuterspeelzalen)

Kinderen voorbereiden op het basisonderwijs
De Voorschool (voorheen de peuterspeelzaal) is voor iedere peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Peuters vinden er allerlei materialen die bij hun ontwikkelingsfase passen en komen onder deskundige begeleiding samen in groepsverband. De peuter wordt zo in staat gesteld te ontdekken, te fantaseren en te leren om samen met andere kinderen te spelen. Naast spelen, ontmoeten en ontwikkelen zijn we ook een signalerende en ondersteunende rol naar kinderen en hun ouders.


 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding