Voorscholen (peuterspeelzalen)

De voorschool (voorheen de peuterspeelzaal) is voor iedere peuter (vanaf 2 jaar) een goede voorbereiding op de basisschool zodat de overgang naar het basisonderwijs gemakkelijker wordt. Peuters vinden op de voorschool allerlei materialen die bij hun ontwikkelingsfase passen. Spelenderwijs worden in groepsverband allerlei vaardigheden onder deskundige begeleiding gestimuleerd. Je peuter wordt zo in staat gesteld te ontdekken, te fantaseren en te leren om met andere kinderen te spelen. Naast het faciliteren van samen spelen, leren, ontdekken en groeien vervullen de voorscholen van ‘t Veldmuisje ook een signalerende en ondersteunende rol naar kinderen en hun ouders.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding