Onze aanpak

Uk & Puk
Wij werken op al onze voorscholen met het programma ‘Uk & Puk’. De pop Puk speelt hierin een centrale rol en wordt al snel het vriendje van jouw kind! Een fijn vriendje want spelenderwijs worden spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en de eerste rekenprikkels gestimuleerd.
Dat gaat allemaal heel geleidelijk op speelse wijze. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes leren, maar om lekker actief spelen en ontdekken. Dat doet jouw peuter toch ook het liefste?
Doordat hun spel op de juiste manier wordt aangemoedigd, doen kinderen nieuwe vaardigheden op en maken ze met Uk & Puk’ op een natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door.
De methode Uk & Puk sluit goed aan bij het basisschoolonderwijs in Maasdriel, zodat de overgang naar de basisschool soepel verloopt.

Pedagogisch beleidsplan
Wil je meer weten over onze aanpak? Bekijk dan ons Pedagogisch beleidsplan. Elke voorschool van ‘t Veldmuisje heeft van dit algemeen pedagogisch beleidsplan een praktische vertaling gemaakt in een zogeheten pedagogisch werkplan. Zowel het algemeen pedagogisch beleidsplan als het pedagogisch werkplan kunnen op elke locatie door ouders ingezien worden.

 
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding