BSO de VeldRakkers Rossum

Vanaf schooljaar 2024/2025 hebben we de intentie om na school opvang aan te bieden voor basisschoolkinderen in het gebouw van basisschool De Bogerd waar we gebruik kunnen maken van de grote buitenspeelplaats. Ook binnen zal volop uitdaging geboden worden. 

Ben jij op zoek naar kinderopvang waarbij het waarderen en stimuleren van de unieke talenten van ieder kind voorop staan? We denken graag met je mee over de gewenste invulling, neem contact op via 085 9025400. 
Openingstijden
De locatie zal geopend zijn vanaf het moment dat de school ‘uit’ is tot 18.00 uur. De voorschoolse opvang zal geopend zijn vanaf 7.00 uur. In de vakanties zal de BSO geopend zijn van 7.00 tot 18.00 uur. 
Vakantiedagen
De BSO zal 52 weken per jaar geopend zijn, met uitzondering van de feestdagen. 
Er zijn 40 schoolweken en 12 vakantieweken. We volgen hierbij het vakantie-rooster van regio Zuid. 

Schoolvakanties 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus

Schoolvakanties 2024-2025
Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: 3 t/m 7 maart
2e Paasdag: 21 april
Meivakantie: 21 april t/m 2 mei
Bevrijdingsdag: 5 mei
Helmelvaartsdag: 29 mei
2e Pinksterdag: 9 juni
Zomervakantie: 7 juli t/m 15 augustus
BSO de VeldRakkers Rossum
BSO de Veldrakkers Rossum
Kersenbogerd 2-4
5328 GW Rossum
T 085 - 9025400
E info@t-veldmuisje.nl

KvK: 76091031
De GGD controleert de locaties. Daarover wordt een rapport geschreven. In het landelijk register kinderopvang (LRK) staan de inspectierapporten. Van deze locatie zijn nog geen rapporten beschikbaar.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding