BSO de VeldRakkers Rossum

Vanaf mei 2024 biedt ‘t Veldmuisje BSO aan voor basisschoolkinderen in het gebouw van basisschool De Bogerd waar we gebruik kunnen maken van de grote buitenspeelplaats. Ook binnen zal volop uitdaging geboden worden. 

Ben jij op zoek naar kinderopvang waarbij het waarderen en stimuleren van de unieke talenten van ieder kind voorop staan? We denken graag met je mee over de gewenste invulling, neem contact op via 085 9025400. 
Openingstijden
De locatie is geopend vanaf het moment dat de school ‘uit’ is tot 18.00 uur. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur. In de vakanties is de opvang geopend van 7.00 tot 18.00 uur. 
Vakantiedagen
De BSO is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen. 
Er zijn 40 schoolweken en 12 vakantieweken. We volgen hierbij het vakantie-rooster van regio Zuid. 

Schoolvakanties 2024

Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari
2e Paasdag: 1 april
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei
Hemelvaartsdag: 9 mei
2e Pinksterdag 20 mei
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus
BSO de VeldRakkers Rossum
BSO de Veldrakkers Rossum
Kersenbogerd 2-4
5328 GW Rossum
T 085 - 9025400
E info@t-veldmuisje.nl

KvK: 76091031
De GGD controleert de locaties. Daarover wordt een rapport geschreven. In het landelijk register kinderopvang (LRK) staan de inspectierapporten. Van deze locatie zijn nog geen rapporten beschikbaar.
Kinderopvang 't Veldmuisje
Wilt u een locatie bezoeken? Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding